ป้ายกำกับ: NOISE MONITORING
0
1004

on

เครื่องวัดเสียง (Sound Level meter) เป็นเครื่องมือวัดความดังของเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) เหมาะสำหรับตรวจวัดระดับเสียงดังในพื้นที่ทำงาน (Workplace) และตรวจสอบเสียงในสิ่งแวดล้อม (Environmental)

0
0

on

การตรวจสอบเสียง (NOISE MONITORING) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาดังกล่าวได้ การวัดเสียงจะช่วยให้ทราบระดับเสียงรบกวนได้อย่างแม่นยำ