ป้ายกำกับ: BIOSTAGE SINGLE STAGE IMPACTOR
0
56

on

Biostage จากแบรนด์ SKC เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองว่าตรงตามข้อกำหนดของ NIOSH และตามคำแนะนำจาก ACGIH เหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร