ป้ายกำกับ: เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ
0
81

on

Biostage จากแบรนด์ SKC เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองว่าตรงตามข้อกำหนดของ NIOSH และตามคำแนะนำจาก ACGIH เหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร