WÖHLER A 450 H เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 10,000 PPM (Flue gas analyzer) – (Standard set)

Code: 7166

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 10,000 PPM (H2 compensated)  (Flue gas analyzer) วัดปริมาณ O2, COV, NOx, ช่วงการวัด COV 0 ถึง 10,000 ppm

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyzer / Combustion Gas Analyzer)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดก๊าซไอเสีย เช่น ค่าก๊าซออกซิเจน (O2) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO) และ ไนตริกออกไซด์ (NO) (Option) อีกทั้งยังสามารถคำนวณค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) รวมถึงค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้จากปล่องระบายไอเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ (Boiler) เตาเผา/เตาอบ (Furnace) กระบวนการที่ให้ความร้อน การทดสอบเครื่องยนต์ หรือกังหัน เป็นต้น

WÖHLER A 450 H เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 10,000 PPM (Standard set)
ผลิตภัณฑ์ Wöhler จากประเทศเยอรมนี

เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพา (Portable Gas Analyzer)

ลักษณะเด่น

 • เปิดเครื่องวัดได้ทันที
 • เครื่องวัดที่มีความทนทานและมีขนาดกะทัดรัดสำหรับการวัดและมีฟังก์ชั่นการปรับในตัว
 • หน้าจอสีแบบสัมผัส ขนาด 5 นิ้ว แสดงผล 14 ค่าในหน้าเดียว
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยระบบ Wireless LAN
 • แอป Wohler A 450 ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • Wöhler A 450
 • เซ็นเซอร์ CO 10,000 ppm (H2 compensated)
 • อินเตอร์เฟซ WIFI, USB และ IR
 • หัววัด 250 มม. พร้อมสายฉีด 1.5 ม
 • เครื่องชาร์จ USB พร้อมสายไมโคร USB
 • แบตเตอรี่ LI-ION 3,6 V / 6700 mAh
 • ตัวกรองฝ้าย 25 ตัว
 • กระเป๋าใส่เครื่องมือ
 • cone Ø 8 mm

หน้าจอสีแบบสัมผัส ขนาด 5 นิ้ว แสดงค่าทั้งหมดในหน้าเดียว

ต่อกับเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อพิมพ์ข้อมูลได้ทันทีที่หน้างาน

Wöhler A 450 app แสดงข้อมูลที่วัดบนโทรศัพท์มือถือ

ดูแลรักษาง่าย เนื่องจากสามารถถอดปลอกคอนเดนเซอร์ออกเพื่อเปลี่ยนผ้าและตัวกรองหยดน้ำได้

แสดงค่าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว มีคู่มือการปรับอย่างเชียวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการปรับอย่างเหมาะสม

ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา บรรจุในกล่องพลาสติก

ข้อมูลทั่วไป
แหล่งจ่ายไฟ : Lithium-Ion, rechargeable battery 3.7 V, 2,250 mAh, ชาร์จผ่าน USB

ระยะเวลาการทำงาน : ประมาณ 17 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งาน)

ระยะเวลาในการชาร์จ : ประมาณ 7 ชั่วโมง

อุณหภูมิการเก็บรักษา : -20 ถึง 50 °C

อุณหภูมิการใช้งาน : +5 ถึง 40 °C

น้ำหนัก : 620 กรัม (รวม NO เซนเซอร์)

ขนาด : 160 x 110 x 45 mm (ไม่รวมโพรบ)

โพรบยาว : 1.5 ม.

ข้อมูลทางเทคนิค
ออกซิเจน (O2) ในแก๊สจากปล่องควัน

 • หน่วยการวัดเป็น %
 • หลักการวัดแบบ Electrochemical sensor
 • ช่วงของการวัด 0 ถึง 21 %
 • ค่าความถูกต้อง ±3 %
คาร์บอนมอนออกไซด์ (COV 10,000 ppm) ในแก๊สปล่องควัน

 • หน่วยการวัดเป็น ppm
 • หลักการวัดแบบ Electrochemical sensor (H2 compensated)
 • ช่วงของการวัด 0 ถึง 10,000 ppm
 • ค่าความละเอียด 1 ppm
 • ค่าความถูกต้อง ±20 ppm (< 400 ppm), 5 % f.m.
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในแก๊สจากปล่องควัน (optional)

 • หน่วยการวัดเป็น ppm
 • หลักการวัดแบบ Electrochemical sensor
 • ช่วงของการวัด 0 ถึง 3,000 ppm
 • ค่าความละเอียด 1 ppm
 • ค่าความถูกต้อง ±5 ppm (< 100 ppm), และ 5 % ของการอ่าน
ความดัน (PD)

 • หน่วยการวัดเป็น pascal
 • หลักการวัดแบบ Semi-conductor diaphragm
 • ช่วงของการวัด ±00 hPa
 • ค่าความละเอียด 1 Pa
 • ค่าความถูกต้อง 2 Pa (< 40 Pa), และ 5 % ของการอ่าน
อุณหภูมิ (TS)

 • หน่วยการวัดเป็น °C
 • หลักการวัดแบบ Thermocouple (NiCr-Ni)
 • ช่วงของการวัด -20.0 ถึง 800 °C
 • ค่าความละเอียด 1 °C
 • ค่าความถูกต้อง 0 ถึง133 °C: ±2 °C, 133 ถึง 800 °C: ±1.5 % ของการอ่าน
อุณหภูมิ (TA)

 • หน่วยการวัดเป็น °C
 • หลักการวัดแบบ Thermocouple (NiCr-Ni)
 • ช่วงของการวัด -20.0 ถึง 100 °C
 • ค่าความละเอียด 1 °C
 • ค่าความถูกต้อง ±1°C