เครื่องวัดความหนา Defelsko PosiTector PT-S (Standard)

Code: PT-S

เครื่องวัดความหนา หน้าจอแสดงผลแบบ ขาว-ดำ หน่วยความจำ 250 ข้อมูล เชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยUSB interface

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Defelsko PosiTector PT-S (Standard) เครื่องวัดความหนา

หน้าจอแสดงผลแบบ ขาว-ดำ หน่วยความจำ 250 ข้อมูล

Positector 6000 Series Positector 200 Series Positector SPG Series Positector DPM Series Positector UTG Series
Positector 6000 Series
Coating Thickness on Metals
Positector 200 Series
Coating Thickness on Non-Metals
Positector SPG
Surface Profile
Positector DPM
Environmental Conditions
Dew Point Meter
Positector UTG
Ultrasonic Wall Thickness

Video PosiTector PosiTector 6000

รายละเอียด
Model
PT-S
PT-A
Picture Body Defelsko PT-S Standard Model
Defelsko PT-A (Advanced)
General Features
All features shown on
Accepts all coating thickness (6000/200/PC), environmental (DPM), surface profile (RTR/SPG), and ultrasonic wall thickness (UTG) probes.
Hi Contrast LCD Display Monochrome Color
Hi-Lo limits audibly and visibly alerts when measurements exceed your specified limits
Statistics - Instantly calculate average, standard deviation, min/max thickness and number of readings while measuring
Multiple stored calibration adjustments for measuring on a variety of substrate conditions
FAST mode - faster measurement speed for quick inspection
SCAN mode - take continuous readings without lifting the probe
Memory Features & Capacity
Reading Storage Capacity 250 in one group 100,000 in up to 1000 groups
Batch Annotation - Create meaningful batch names and enter notes directly on the instrument using a familiar on-screen QWERTY keyboard.
SSPC PA2 feature set determines if film thickness over a large area conforms to user-specified min/max levels
PSPC 90/10 feature determines if a coating system complies with an IMO performance standard for protective coatings
Real time graphing, picture prompting and batch notes
PosiSoft Solutions - 4 ways to view and report your data
PosiSoft USB Drive - stored readings and graphs can be accessed using universal PC/ Mac web browsers or file explorers. No software required
PosiSoft 3.0 - desktop software (PC/Mac) for downloading, viewing, printing and storing measurement data from DeFelsko inspection instruments. No internet connection required.
PosiSoft.net - a free web-based application offering secure storage of thickness readings
PosiSoft Mobile - gage-based software application allows access to readings, graphs, capture photos and update notations through WiFi enabled devices such as tablets, smart phones and computers
Connection Options
USB port for fast, simple connection to a PC and to supply continuous power. USB cable included
WiFi technology - allows the PosiTector to connect to a WiFi network to wirelessly synchronizes with PosiSoft.net, downloads software updates, and connects to mobile devices for expanded functionality
Wireless Access Point - directly connect your smart device (phone/tablet) or WiFi-enabled computer to a PosiTector Advanced body without the need for WiFi network access or a Mobile Hotspot.Ideal for...
■ importation of stored measurements into PosiSoft 3.0 Desktop software (PC & Mac) wirelessly
■ access to PosiSoft Mobile anywhere wirelessly
Bluetooth Wireless Technology for data transfer to a PC or optional portable printer

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Download File : Gage Selection Defelsko

เอกสารคู่มือ

Download File : defelsko 6000