ACCUPLUS Smart i250-DS ตู้บ่มเพาะเชื้อบีโอดี

Code: I250-DS

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ผลิตภัณฑ์ Accuplus รุ่น i250-DS ความจุตู้ 265 ลิตร (9 คิว) ฝาตู้เป็นแบบบานทึบ 1 ประตู ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0 – 40 °C (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ACCUPLUS I250-DS ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

 • ความจุตู้ 260 ลิตร (9 คิว)
 • ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0-40°C
 • ฝาตู้เป็นแบบบานทึบ 1 ประตู
 • เหมาะสำหรับงานหลายด้าน เช่น 4 °C ธนาคารเลือด, 2-8 °C เก็บยา และน้ำยาเคมี, 37 °C งานเลี้ยงเชื้อ
 • ความถูกต้องการอ่านค่าอุณหภูมิ ±1 °C
 • ค่าอุณหภูมิเที่ยงตรงโดยระบบ Microprocessor-base PID Controller
 • ไม่รบกวนการรักษาอุณหภูมิโดยสั่งวานผ่านปุ่นสั่งงานด้านบนเครื่อง
 • การไหลเวียนอากาศมีพัดลมดูดอากาศและช่องปล่อยอากาศเพื่อกระจายอุณหภูมิทั่วทุกจุด
 • Backlight LCD 2 บรรทัด รวม 40 ตัวอักษร
 • ชั้นวางของ 3 ชั้น ชนิดปรับระดับได้
 • ส่งสัญญาณแสงและเสียงเตือนเมื่อค่าอุณหภูมิเกินค่าที่ตั้งไว้ (Upper / Lower )
 • การละลายน้ำแข็ง แบบ No Frost
 • โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO9001
 • สินค้าผลิตที่ประเทศไทย
 • มีระบบป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ Smart i250DS
ขนาดบรรจุ(ลิตร) : 260(9คิว)
ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ : 0-40°C
ระบบควบคุมการทำงาน : Miceoprocessor Controller
จอภาพแสดงผล : LED 2 บรรทัด พร้อมไฟเรืองแสง
ค่าความถูกต้องในการอ่านค่าอุณหภูมิ(Stabillity) : +1°C
สัญญาณเตือนแสง/เสียง : มี
ประตู : กระจกทึบ 1 ประตู
ชั้นวาง : 4
ขนาดภายนอก (ก×ย×ส) : 560×600×1695 มม.
ขนาดภายใน (ก×ย×ส) : 500×480×1100 มม.

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Download File : i250ds