testo 830-T1 – เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบพกพา

Code: 0560 8311

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบพกพา
สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับพื้นผิว ด้านจับคล้ายปืนจึงทำให้ง่ายในการถือ ช่วงการวัด -30°C ถึง +400°C, Distance Spot (D:S) 10:1 ,เลเซอร์แสดงตำแหน่งจุดที่ต้องการวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

testo 830-T1 – เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดแบบพกพา (Infrared thermometer)

testo 830-T1 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบพกพา ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับพื้นผิว ด้วยการออกแบบในลักษณะเดียวกับปืนจึงทำให้ง่ายในการถือและใช้งาน รวมไปถึงหน่วยประมวลผลที่ให้ความแม่นยำสำหรับผลลัพธ์ในการวัดค่า testo 830-T1 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จึงทำให้คุณได้รับความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการอ่านการควบคุมในด้านการค้าและอุตสาหกรรม

  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • ช่วงการวัด -30°C ถึง +400°C
  • ค่าความคลาดเคลื่อน + 1.5 °C (+0.1°C ถึง +400 °C)
  • ค่าความละเอียด 0.1 °C
  • อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในการวัดและขนาดของวัตถุ ที่ 10:1
  • มีแสงเลเซอร์แสดงตำแหน่งในการวัด 1 จุด
  • ปรับค่า emissivity ได้ในช่วง 0.1 ถึง 1.0
  • จอภาพมีไฟเรืองแสงสำหรับอ่านค่าในที่มืด
  • สามารถกำหนดค่าการวัดสำหรับการเตือน พร้อมเสียงเตือนและการแสดงจอภาพ

SPECIFICATION 
Temperature - Infrared
อุณหภูมิช่วงการวัด : -30 ถึง +400 °C
ความแม่นยำ : ±1.5 °C หรือ ±1.5 % of mv (+0.1 ถึง +400 °C)

: ±2 °C or ±2 % of mv (-30 to 0 °C) (the higher value applies)

อัตราการวัด : 0.5 s
ความละเอียดการแสดงผล : 0.1 °C
ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
ขนาดเครื่อง : 190 x 75 x 38 มม.
อุณหภูมิในการทำงาน : -20 ถึง +50 °C
วัสดุตัวเครื่อง : ABS
ชนิดแบตเตอรี่ : 9V block battery
ชนิดของแบตเตอรี่ : 15 ชั่วโมง
อุณหภูมิในการจัดเก็บรักษา : -40 ถึง +70 °C
น้ำหนัก : 200 กรัม