เครื่องวัดฝุ่นแบบตั้งโต๊ะ (Air Quality Monitor)

Code: ISA-01

เครื่องวัดฝุ่น Air Quality Monitor สามารถวัดปริมาณฝุ่นขนาด PM1.0, PM2.5 และ PM10 วัดอุณหภูมิ/ความชื้น/ฝุ่น/ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ แสดงเวลาและวันที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดฝุ่น / เครื่องวัดคุณภาพอากาศ Air Quality Monitor

คุณสมบัติ

  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -10 °C ถึง 50 °C
  • ช่วงการวัดความชื้น: 20% ถึง 85%
  • สามารถวัดปริมาณฝุ่นขนาด PM1.0, PM2.5 และ PM10
  • ช่วงการวัดฝุ่น: 0-999 μg/m³
  • วัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ ที่มีสูตรทางเคมี HCHO และ TVOC
  • ช่วงการวัดฟอร์มาลดีไฮด์ HCHO: 0 – 1.999 mg/m³
  • ช่วงการวัด TVOC: 0 – 9.999 mg/m³
  • แสดงเวลาและวันที่


เอกสารคู่มือ

Download File : Air Quality Monitor_Manual