SKC – หลอดดูดซับสาร (Sorbent tube)

Code: Sorbent tube

หลอดดูดซับสาร หลอดเก็บตัวอย่างอากาศ สารเคมี เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ เหมาะกับมาตรฐานในการเก็บตัวอย่าง เช่น sorbent tube , charcoal tube ,silica gel เป็นต้น

Gas Samplings
SKC
Sorbent tube
Vapor Samplings
หลอดดูดซับสาร
หลอดเก็บตัวอย่างอากาศ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลอดดูดซับสาร (Sorbent tube)

หลอดเก็บตัวอย่างอากาศ ที่เป็นพวกก๊าซ (Gas) และไอระเหย (Vapor) เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อในห้องปฏิบัติการเพื่อหาชนิดและปริมาณของสารเคมี หลอดเก็บตัวอย่างมีหลายชนิดให้เลือกใช้งานให้เหมาะกับมาตรฐานในการเก็บตัวอย่าง เช่น sorbent tube , charcoal tube ,silica gel เป็นต้น

Key Features & Benefits:

  • มีสารดูดซับให้เลือกหลากหลายชนิด ได้แก่  Silica gel, Ghacoal, XAD-2
  • ให้ผลการวัดที่แม่นยำด้วยการควบคุมคุณภาพปริมาณน้ำหนักของสารดูดซับ
  • มีสารดูดซับมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกใช้งาน เช่น Charcoal, Silica Gel
  • เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน OSHA, NIOSH, EPA