เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter)

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลวในท่อ  เป็นเครื่องวัดโฟลน้ำทั้งในระบบน้ำดี และระบบน้ำเสีย โดยใช้หลักการอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic flow meter)  บริษัทอินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลว แบรนด์ Micronics จากประเทศอังกฤษ มีทั้งแบบพกพา (Portable) และ แบบติดตั้งหน้างาน (Fixed) ไม่ต้องตัดต่อท่อ (Clamp on) และไม่จำเป็นต้องหยุดกระบวนการขณะทำการวัด บางรุ่นนอกจากเป็น Flow meter วัดน้ำแล้ว ยังสามารถวัดค่าพลังงาน (BTU meter) ได้อีกด้วย

แสดงผล1–9 จาก 10 รายการ