ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) และตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Refrigerator) แบรนด์ Accuplus
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0-40°C และ 2-8°C เหมาะสำหรับเป็นตู้เย็นเก็บยา สารเคมี และเป็นตู้บ่มเพาะเชื้อ BOD เป็นต้น เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐาน ISO9001

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์