งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019

on

ภาพบรรยากาศงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL
เมื่อวันที่ 25-27 ก.ย. 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ฮอล์ 103 บูธ H5
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาพบรรยากาศงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019
ภาพบรรยากาศงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019
ภาพบรรยากาศงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019
ภาพบรรยากาศงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019
ภาพบรรยากาศงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019
ภาพบรรยากาศงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019
ภาพบรรยากาศงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019
ภาพบรรยากาศงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019