Tag: Gas Leak Detection
0
44

on

กล้องถ่ายภาพเสียง Hikmicro AI Series เป็นเครื่องมือตรวจวัดก๊าซรั่ว ที่มีประสิทธิภาพ ด้วย MEMs Microphone จำนวน 64 อัน สามารถแสดงภาพได้แบบ Real-Time หน้าจอแบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว ทำให้ค้นหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน