Tag: กล้องส่องท่อ
0
111

on

การใช้กล้องส่องท่อ หรือ กล้องงู (Borescope) ซึ่งเป็นกล้องส่องในที่แคบ บางครั้งอาจจะรู้จักในชื่อ Inspection Camera หรือกล้องตรวจสอบชิ้นงาน นำมาใช้ในงานเชิงบำรุงรักษา ทำให้เห็นภาพบริเวณส่วนที่เข้าถึงได้ยาก