ภาพบรรยากาศการออกบูธ​ วันที่ 2 ตค. 2562

on
ภาพบรรยากาศการการออกบูธ งาน “โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ENERGY 4.0)”
2 ต.ค. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ