Area Gas Monitor ตัวช่วยในงานตรวจสอบอัคคีภัยและก๊าซอันตราย

on
Categories: Blog

Blackline Safety G7 EXO Area Gas Monitor      

     หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้สารเคมี รวมถึงการรั่วของก๊าซ การระเบิด และสถานการณ์ร้ายแรงอื่นๆ ทีมดับเพลิงและเก็บกู้สารเคมีจะเป็นกลุ่มแรกที่ต้องเข้าไประงับเหตุที่เกิดขึ้น มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่างๆอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและต้องจดจ่อกับงานที่ทำตลอดเวลา
ทีมงานที่ต้องรับมือกับสารเคมีหรือก๊าซพิษอันตราย (HazMAT) ต้องประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบ มีการกำหนดขอบเขต และพิจารณาว่าจะสั่งให้หลบภัยในสถานที่ของตนเองหรือสั่งให้อพยพชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบและหลังจากนั้นก็จะขจัดสารเคมีในบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุด ต้องมีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนกับศูนย์ควบคุมจากส่วนกลางและหน่วยงานอื่นๆ การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ขาดหายไปหรือเวลาในการตอบสนองล่าช้า อาจนำไปสู่ความร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการตอบสนองที่รวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทางทีมจำเป็นต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แบบ Real time และข้อมูลที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งน่าจะต้องมาจากอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
อุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจจับก๊าซประเภทต่างๆ ทั้งแบบตรวจวัดในพื้นที่ทำงานและแบบติดตัวบุคคล ทำให้ทางทีมงานสามารถรับมือกับอันตรายจากสารเคมีหรือก๊าซพิษที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามการตรวจสอบก๊าซในสถานการณ์อันตรายจากสารเคมีหรือก๊าซพิษ ไม่ใช่ว่าเครื่องตรวจวัดก๊าซทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซบางชนิดจะต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนใช้เวลานาน ในขณะที่บางอุปกรณ์พยายามที่จะรักษาการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมจากส่วนกลางหากมีการรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น อาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ก็ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น G7 EXO (Area monitor / Gas detector) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นอย่างดี ด้วยข้อดีต่างๆดังนี้

1. ความรวดเร็วในการตั้งค่าและเคลื่อนย้ายง่าย
2. การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ทั่วโลก
3. ได้ข้อมูลแบบ Real-time
4. มีการปรับปรุงเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับก๊าซ LEL
5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้
6. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน

AREA GAS MONITOR รุ่น G7 EXO >> Click

 

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อที่เบอร์ : 095-950-6666 หรือ Line ID : @instrumentasia