ผลิตภัณฑ์ Palas สำหรับการตรวจวัดอนุภาคระดับนาโน

อนุภาคระดับนาโน (Nanoparticles) คือ อนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ หากอนุภาคเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้ เนื่องจากอนุภาคที่มีขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ทั้งการหายใจ ทางผิวหนัง และการกิน โดยส่วนใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเป็นหลัก อนุภาคนาโนสามารถสะสมในระบบทางเดินหายใจ และอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งปอดได้
การตรวจวัดอนุภาคระดับนาโนมีเครื่องมือที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการวัด ไม่ว่าจะเป็นการวัดขนาดของอนุภาค (Size) ความเข้มข้นของอนุภาค (Nanoparticle Concentration) การกระจายขนาดของอนุภาค (Size Distribution) เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ Palas รุ่น U-SMPS เป็นเครื่องวัดอนุภาคระดับนาโน ที่สามารถวัดระดับความเข้มข้นของอนุภาคได้ถึง 108 particles/cm3 U-SMPS series มีหลักการวัดและการสแกนที่มีความต่อเนื่องและรวดเร็ว ใช้งานโดยใช้ระบบหน้าจอสัมผัส การสแกนการกระจายอนุภาคสามารถทำได้เร็วสุดภายในเวลา 30 วินาที ภายในเครื่องมีตัวบันทึกข้อมูล และแสดงผลการวัดได้ บนอุปกรณ์สามารถรองรับ DMAs, CPCs และ aerosol electrometers จากผู้ผลิตรายอื่นได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นๆโดยอุปกรณ์ที่หลากหลาย (USB, LAN, WLAN, RS-232/485)

การนำไปใช้ประโยชน์

• ทดสอบแผ่นกรอง (Filter test)
• งานวิจัยเกี่ยวกับละอองลอย (Aerosol research)
• การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ (Environmental and climatic studies)
• การทดลองโดยการหายใจ (Inhalation experiments)
• การวัดภายในอาคารหรือพื้นที่ทำงาน (Interior and workplace measurements)
1. U-SMPS 1050/1100/1200

• ช่วงการวัดขนาดฝุ่น 4 – 440 nm
• ช่วงการนับจำนวนอนุภาค 0 – 108 particles/cm3
• หน้าจอแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
• จัดเก็บข้อมูลได้ถึง 4 GB

2. U-SMPS 1700

• ช่วงการวัดขนาดฝุ่น 2 – 400 nm
• ช่วงการนับจำนวนอนุภาค 0 – 108 particles/cm3
• หน้าจอแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
• จัดเก็บข้อมูลได้ถึง 4 GB

3. U-SMPS 2050/2100/2200

• ช่วงการวัดขนาดฝุ่น 8 – 1,200 nm
• ช่วงการนับจำนวนอนุภาค 0 – 108 particles/cm3
• หน้าจอแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
• จัดเก็บข้อมูลได้ถึง 4 GB

4. U-SMPS 2700

• ช่วงการวัดขนาดฝุ่น 6 – 1,200 nm
• ช่วงการนับจำนวนอนุภาค 0 – 108 particles/cm3
• หน้าจอแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
• จัดเก็บข้อมูลได้ถึง 4 GB/span>

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อที่เบอร์ : 095-950-6666 หรือ Line ID : @instrumentasia