โดรนตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศ

on
Categories: Blog


Palas®Fidas® Fly 100 ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหูหนาน สาขาวิทยาลัยวิศวกรรมโยธาส่วนใหญ่จะทุ่มเทให้กับการวิจัยสภาพแวดล้อมอาคารและการควบคุมมลพิษ ห้องปฏิบัติการจากวิทยาลัยมีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดละอองลอย Palas®และเครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบละอองลอยสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ความจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ
เห็นได้ชัดว่า Palas® สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก ห้องปฏิบัติการตัดสินใจที่จะไว้วางใจในการใช้เครื่องกำเนิดละอองแบบ มีการกระจายตัวของขนาดที่ใกล้เคียงกัน (monodisperse) และเครื่องกำเนิดละอองแบบ ตัวของขนาดอนุภาคแบบหลายขนาด (polydisperse) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดละอองของเยอรมัน สำหรับโครงการใหม่ที่ท้าทายนักวิจัยได้ติดต่อ Palas® อีกครั้ง ครั้งนี้ Fidas® Fly 100 เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับความต้องการพิเศษของพวกเขา

ความสามารถในการวัดผลที่เหนือความคาดหมาย
ห้องปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหูหนานทุ่มเทเพื่อศึกษาพารามิเตอร์ของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กในสภาพแวดล้อมพื้นที่สูงเพื่อทำความเข้าใจมลพิษสิ่งแวดล้อม นี่คือจุดที่ Fidas® Fly 100 เข้ากันได้อย่างลงตัว โมเดลนี้สามารถรวมเข้ากับโดรนและในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ในพื้นที่สูงได้ ที่สำคัญที่สุดคือ Fidas® Fly 100 สามารถวัดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอนุภาคที่ห้องปฏิบัติการต้องการในสภาพแวดล้อมได้อย่างเสถียร ห้องปฏิบัติการมักจะตรวจวัดมลพิษบางอย่างในพื้นที่เฉพาะ ในกรณีการวัดวัตถุที่มีความเฉพาะ ความสูงที่วัดจะไม่เกิน 200 เมตร ในขณะที่ช่วงความสูงที่วัดได้ของ Fidas® Fly 100 คือประมาณ 2,000 เมตร

ในสถานการณ์การตรวจสอบและการวัดจริงเมื่อโดรนอยู่ที่ระดับความสูง 150 เมตรจากพื้นดินผู้สำรวจจะสังเกตด้วยตาเปล่าได้ยาก ระบบควบคุมของ Fidas® Fly 100 สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดี ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุพิกัดการบินสำหรับเครื่องมือล่วงหน้าและยังสามารถควบคุมวิถีการบินได้ นอกเหนือจากข้อได้เปรียบในด้านระยะการวัดแล้วFidas® Fly 100 ยังมีข้อดีในการวัดอนุภาคจริง หัวข้อหลักของการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการคือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กและ Fidas® Fly 100 ไม่เพียง แต่สามารถตรวจวัดอนุภาคนี้ได้ แต่ยังวัดพารามิเตอร์คุณภาพของ TSP, PM1, PM2.5, PM4, PM10 และฝุ่นละอองอื่น ๆ ที่สามารถหายใจเข้าไปได้ในเวลาเดียวกัน

ความสามารถในการวัดผลที่เหนือความคาดหมาย
ห้องปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหูหนานทุ่มเทเพื่อศึกษาพารามิเตอร์ของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กในสภาพแวดล้อมพื้นที่สูงเพื่อทำความเข้าใจมลพิษสิ่งแวดล้อม นี่คือจุดที่ Fidas® Fly 100 เข้ากันได้อย่างลงตัว โมเดลนี้สามารถรวมเข้ากับโดรนและในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ในพื้นที่สูงได้ ที่สำคัญที่สุดคือ Fidas® Fly 100 สามารถวัดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอนุภาคที่ห้องปฏิบัติการต้องการในสภาพแวดล้อมได้อย่างเสถียร ห้องปฏิบัติการมักจะตรวจวัดมลพิษบางอย่างในพื้นที่เฉพาะ ในกรณีการวัดวัตถุที่มีความเฉพาะ ความสูงที่วัดจะไม่เกิน 200 เมตร ในขณะที่ช่วงความสูงที่วัดได้ของ Fidas® Fly 100 คือประมาณ 2,000 เมตร

น้ำหนักเบา พกพาได้ และมีความยืดหยุ่น
Fidas® Fly 100 ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องตรวจจับฝุ่นแบบเรียลไทม์สำหรับการทำงานของแบตเตอรี่ที่สามารถบินได้และโดดเด่นด้วยน้ำหนักรวมที่ต่ำมากเพียง 1,400 กรัม การรวม Fidas® Fly 100 เข้ากับโดรนที่ต้องการหรือระบบพาหะอื่น ๆ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงนี้จึงสามารถจินตนาการถึงแอปพลิเคชันที่เป็นไปได้มากมายโดยเฉพาะในสถานที่วัดผลที่เข้าถึงได้ยาก แบตเตอรี่ในตัวช่วยให้สามารถวัดระยะเวลาได้นานถึง 6 ชั่วโมง Fidas® Fly 100 ช่วยให้สามารถวัดสัดส่วนมวลของอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นอนุภาค PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP หรือสัดส่วนมวลของอนุภาคที่หายใจเข้าไปได้ตาม DIN EN 481 นอกจากนี้ยังมีการกำหนดความเข้มข้นของจำนวนอนุภาครวมถึง การกระจายขนาดอนุภาคถึง 64 ขนาด ภายในช่วงขนาดอนุภาค 0.18 – 18 μm หรือ 0.5 – 40 μm

Fidas® Fly 100 Fine Dust Aerosol Spectrometer
Advantages:ข้อดี

Flexible possibilities for installation and application due to small dimensions and very light weight
– ความยืดหยุ่นสำหรับการติดตั้งและการใช้งานเนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบามาก
• Continuous and simultaneous real-time measurement of multiple PM values
– การวัดค่า PM หลายค่าแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน
• Additional information based on particle number concentration and particle size distribution
– ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของจำนวนอนุภาคและการกระจายขนาดอนุภาค
• Highly independent due to battery operation
– มีความเป็นอิสระสูงเนื่องจากการทำงานของแบตเตอรี่
• Up to six hours measuring time in battery mode
– เวลาในการวัดสูงสุดถึงหกชั่วโมง
• Light source: LED
– แหล่งกำเนิดแสง: LED
• PDAnalyze Fidas® software for individual analysis of your measurement data on an external PC
– ซอฟต์แวร์ PDAnalyze Fidas® สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดในคอมพิวเตอร์
• Low maintenance
– ไม่ต้องบำรุงรักษามาก
• External check of calibration on site possible
– ตรวจสอบการสอบเทียบได้ที่หน้างาน
• Intuitive and easy to operate
– ใช้งานง่าย
• Reliable function
– ฟังก์ชั่นที่เชื่อถือได้

Applications:การใช้งาน

• Integration in carrier systems such as, e.g., drones (for example, Fidas® Fly 200) or unmanned vehicles
– ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ เช่นโดรน (เช่นFidas® Fly 200) หรือยานพาหนะไร้คนขับ