การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดเสียงที่ถูกต้อง

       การสัมผัสเสียงที่ดังมากเกินไปสามารถป้องกันได้ แต่อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวและอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เสียงรบกวนในที่ทำงานเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานที่มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีกำลังสูง การได้รับเสียงในระดับที่เป็นอันตรายเป็นระยะเวลานานเป็นเรื่องที่น่ากังวลและอาจเป็นอุปสรรคในการทำงาน การตรวจสอบเสียง (NOISE MONITORING) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาดังกล่าวได้ การวัดเสียงจะช่วยให้ทราบระดับเสียงรบกวนได้อย่างแม่นยำ แต่ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดเสียง (NOISE MONITORING EQUIPMENT) ที่มีเป็นจำนวนมาก การระบุประเภทอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมการทำงานนั้นอาจเป็นเรื่องยาก มีทั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level meter) หรือเครื่องวัดเสียงสะสม (noise dosimeter) ดังนั้นเราควรใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้เหมาะสมกับการทำงาน 
เครื่องวัดเสียง (Sound Level meter) เครื่องวัดระดับเสียงเป็นอุปกรณ์วัดเสียงแบบพกพา (handheld device) ที่ช่วยวัดค่าระดับเสียงที่หูได้ยิน โดยเครื่องมือจะชี้วัดไปที่แหล่งกำเนิดเสียง (noise source) กระบวนการนี้ต้องทำซ้ำสำหรับหูทั้งสองข้าง ทำให้สามารถคำนวณบันทึกการรับสัมผัสรายวันได้อย่างแม่นยำ การตั้งค่าบนอุปกรณ์เหล่านี้สามารถปรับได้ตามประเภทของเสียงรบกวน โดยอุปกรณ์ควรได้การรับรองตามมาตรฐานสากล IEC 61672 Class 2 เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ค่าการวัดที่ถูกต้อง เมื่อใช้เครื่องวัดระดับเสียง ต้องใช้วัดตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเพื่อให้ได้ค่าการสัมผัสเสียงของผู้ปฏิบัติงานที่แท้จริง หากผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสเสียงกระทบกระแทก (impulsive noise) ในระดับสูง จะต้องทำการวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak noise) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
ตัวอย่างเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level meter) แบรนด์ Casella จากประเทศอังกฤษ

Casella รุ่น CEL 24x
คุณสมบัติ
– ช่วงการวัด: 30-100 หรือ 60-130dB
– สามารถวัดเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ Fast, Slow and Impulse
– สามารถคำนวณค่า Leq หรือ Lavg ได้ (เฉพาะรุ่น CEL-246)
– ได้รับมาตรฐาน IEC 61672

Casella รุ่น CEL 62x
คุณสมบัติ

– ตรวจวัดระดับเสียงในช่วง 20 – 140 dB
– วัดเสียงแบบแยกความถี่ได้ (11 Octave Band)
– สามารถคำนวณ Leq, Lmax, Lmin, Lavg, LTM3, LTM5
– ได้ตามมาตรฐาน IEC61672 และ ANSI S1.4

 

Casella รุ่น CEL 63x
คุณสมบัติ
– วัดระดับเสียงในช่วง 20 – 140 dB
– วัดเสียงแบบแยกความถี่ได้ (11 Octave Band และ 33 Octave Band)
– สามารถคำนวณ Leq, Lmax, Lmin, Lavg, LTM3, LTM5
– ได้ตามมาตรฐาน IEC61672 และ ANSI S1.4

เครื่องวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter)
เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดการสัมผัสเสียงส่วนบุคคล (Personal Noise Dosimeter) สามารถบันทึกเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้สัมผัสตลอดระยะเวลาการทำงานและส่งข้อมูลการวัดไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โดยเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมควรมีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61252 หรือเทียบเท่า เช่น ANSI S1.25 หรือดีกว่า

Casella รุ่น dBadge2
คุณสมบัติ
– ช่วงการวัด 55.0-140.3 dB (A) RMS
– สามารถคำนวณ TWA (8hr), Dose%, Projected TWA 8hr, Lavg, Leq
– สามารถบันทึกเสียงได้ (สำหรับรุ่น Plus และ Pro)
– สามารถวัดเสียงแบบแยกความถี่ได้ (สำหรับรุ่น Pro)
– ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ANSI S1.25 และ IEC 61252

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อที่เบอร์ : 095-950-6666 หรือ Line ID : @instrumentasia