โปรโมชั่น

เครื่องมือวัดด้านพลังงานและซ่อมบำรุง

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้, เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อ, กล้องส่องภายในท่อ, เครื่องวัดความเร็วลม, เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือวัดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กล้องอินฟราเรดตรวจจับการรั่วของก๊าซ VOCs, เครื่องวัดฝุ่น, เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดแสง, เครื่องวัดความร้อน ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม