แนะนำ บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด

on
หมวดหมู่บทความ

บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดในอุตสาหกรรม ทางด้านการประหยัดพลังงาน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการหลังการขายทั้งงานซ่อมและสอบเทียบ ทางบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
อาทิเช่น Wöhler, Micronics, Hikmicro, Blackline Safety, SKC, Palas, Elitech โดยมีความยินดีขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามเอกสารแนบ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของบริษัทฯ ได้ที่
https://www.instrumentasia.com และ https://www.facebook.com/instrumentasia

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม หรือติดต่อให้ทางบริษัทฯเข้าไปแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
สามารถติดต่อ คุณศิริพร ศรีลิบุตร ผจก.แผนกขาย เบอร์โทร 09 2282 3334 ID Line : 0922823334 หรือ siriporn@instrumentasia.com

บริษัทฯขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะให้โอกาสกับทางบริษัทฯได้นำเสนอข้อมูลและให้บริการท่านต่อไป